Flytte til Narvik

flytteNår man sitter og skriver om forskjellige byer og steder, som for eksempel Narvik i dette tilfellet, og enten det er i Norge eller utenfor landets grenser stiller vi oss ofte spørsmålet. Er dette et sted man kunne tenke seg å flytte til.

Så også i dette tilfellet. For at sted skal være verd det er det derimot en del forutsetninger som må ligge til rette. Og oppfyller Narvik disse kriteriene? Selvfølgelig vil det variere ut fra personlige ønsker og behov, men la oss prøve å finne en gylden middelvei.

Naturen i og rundt Narvik

Her er det vel ikke mye tvil. Er man tilhenger av storslått natur og opplevelser knyttet til denne, så må vel Narvik være et godt valg for å bosette seg på. Enten det være seg vandring i fjellet langs de gamle rallarveiene, jakt, ørretfiske, klatring eller alpinsport. Eller du fortrekker havet med fiske og båtsport, så er tilbudet stort. Ikke langt er det til Lofoten og Vesterålen heller dersom man vil utforske den spektakulære naturen der.

Tilgjengelighet og plassering

Selv om Narvik befinner seg langt nord i landet vårt og kanskje ikke den største byen, så er den plassert veldig sentralt i Nord-Norge. E6 passerer gjennom byen og når Hålogalandsbrua står etter planen ferdig i 2017 og kutter reisetiden ytterligere langs E6 er det veldig godt tilrettelagt for biltransport i og gjennom kommunen. kommunen har sin egen flyplass i byen. Ikke er det langt til Narvik/Harstad flyplass (Evenes) heller. Den isfrie havnen og godstogtransport til Oslo (via Sverige) gjør at Narvik er et godt utgangspunkt for bedrifter som ønsker å etablere seg i nord i Norge.

Oppvekst i Narvik

Som så mange andre kommuner satser også Narvik kommune på å tilrettelegge for barn og unge i kommunen. Og det er vel ikke så mange som argumenterer mot at en kommune med så mye flott natur må være et flott utgangspunkt for et barns oppvekst. I tillegg har kommunen både kinoer, kulturhus og andre tilbud for barn og unge.

Kommunen har 1000 barnehageplasser fordelt på hele 24 barnehager hvorav 10 er offentlige drevet, 14 private og 2 er familiebarnehager.

Narvik liker å kalle seg en skolekommune, noe som kanskje ikke er så rart da de har både grunnskoler, videregående skoler og høyskole. De 9 grunnskolene er fordelt på 4 barneskoler, 2 ungdomsskoler og 3 kombinerte barne/ungdomsskoler (1-10 klasse). Den videregående skolen er delt i 3 avdelinger og tilbyr flere linjer, både yrkesfaglige og forberedende studielinjer. Alle grunnskolene tilbyr skolefritidsordning.

Norges Arktiske Universitet (tidligere Høyskolen i Narvik) er også etablert i byen og samarbeider tett opp mot næringslivet og institusjoner i området

Næringsliv i Narvik

Narvik fremstår i dag som en moderne kommune som har det som trengs av butikker og servicetilbud. Med sine kjøpesentre, fritid og kulturtilbud, og et yrende næringsliv så bør du som flytter hit ikke savne noe.

Gjennom selskapet Narvikgården AS som er eid av kommunen, satser de på å tilrettelegge for videre vekst og etablering av mer næringsliv i kommunen. Narviks mål er å nå 20000 innbyggere innen 2020.

Så kanskje ikke Narvik kommune er så dumt å vurdere flytting til?